Реабілітація хворих із застосуванням стоматологічних імплантатів

Реабілітація хворих із застосуванням стоматологічних імплантатів

Резюме

При плануванні лікування 1836 пацієнтів із застосуванням стоматологічних імплантатів протягом 7 років, виявлені 434 (22,41%) хворих з симптомами МСД СНЩС, які потребували попередньому спеціальному лікуванні. Після проведеного їм успішного лікування і реабілітації з застосуванням стоматологічних імплантатів, спостереження за цією групою хворих (434) протягом 7 років не виявили відновлення симптомів МСД СНЩС.

Актуальність

В останні роки різко збільшилася кількість пацієнтів, які бажають заповнити втрачені зуби за допомогою установки стоматологічних імплантатів.
Однак, при плануванні даного виду лікування, багатьма лікарями не проводиться достатня обстеження на виявлення
набуває все більшої поширеність м’язово-суглобової дисфункції (МСД) скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС). За даними Постолакі І.І. з співавторами, 1984; Долгальов А.А., Браги Е.А., 2008; Іорданошвілі А.К., 2012; Gavish A., Habachmi M., Winokur, Gazite E., 2000; Raphael K.G., Marbach I.I., 2003 і ін., Поширеність серед дорослого населення МСД СНЩС становить від 40 до 82%. Більше того, за даними А.М. Бояна (2014 року), серед пацієнтів, які звернулися за стоматологічною допомогою в багатопрофільну стоматологічну клініку, 25,37% хворих з різними симптомами МСД СНЩС не звертали на це увагу і, отже, не мали наміру займатися лікуванням.
Здійснення складного і дорогого лікування, до якого належить реабілітація хворих із застосуванням стоматологічної імплантації, призвело б до відновлення цілісності зубних рядів, зафіксувавши неправильне центральне співвідношення щелеп, що в подальшому призвело б до різних ускладнень, аж до зняття виконаної роботи.
З огляду на високий відсоток (40-82%) хворих з МСД СНЩС, ми вважаємо за необхідне перед початком лікування з застосуванням стоматологічних імплантатів, для запобігання в подальшому ускладнень, всіх пацієнтів, які звертаються за таким лікуванням, необхідно обстежити для виявлення симптомів МСД СНЩС і провести їх лікування.

Мета роботи

Метою роботи є виявлення і лікування хворих з симптомами МСД СНЩС перед їхньою реабілітацією із застосуванням стоматологічних імплантатів.

Об’єкти і методи дослідження

Об’єктом дослідження були пацієнти, які звернулися за стоматологічною допомогою з застосуванням стоматологічних імплантатів в багатопрофільну стоматологічну клініку (Республіканський центр стоматологічної імплантації, г. Харьков).
Виявлення пацієнтів з симптомами МСД СНЩС здійснювалося шляхом анкетування і, у випадках позитивних відповідей, проводилося їх обстеження. При виявленні захворювання МСД СНЩС, їм було проведено спеціальне лікування.
Після усунення симптомів МСД СНЩС проводилася реабілітація з застосуванням стоматологічних імплантатів.

Результати дослідження та їх обговорення

З 1836 хворих, які звернулися за лікуванням із застосуванням стоматологічних імплантатів, виявлено 434 (22,41%) з МСД СНЩС. Було проведено спеціальне лікування, після чого у 417 (96,08%) зникли симптоми МСД СНЩС.
У 17 (3,92%) не вдалося повністю зняти симптоми МСД СНЩС, тому їм проведено відновлення цілісності зубних рядів із застосуванням традиційних методів лікування. За весь період спостереження за хворими, яким проведена реабілітація з застосуванням стоматологічних імплантатів, рецидивів симптомів МСД СНЩС не виявлено.

Висновки

  • При плануванні лікування хворих із застосуванням стоматологічних імплантатів, в зв’язку зі зростаючою кількістю хворих з МСД СНЩС спочатку необхідно виявити таких хворих і проводити відповідне лікування, і тільки після цього приступати до їх реабілітації із застосуванням стоматологічних імплантатів.
  • Спостереження за 434-ма хворими, які пройшли лікування з приводу МСД СНЩС і реабілітованими із застосуванням СІ протягом до 7 років не виявили у них рецидивів хвороби.

Оставить коментарий